Jobba på Nybergs

Nybergs är ett brett företag som är bra på många olika saker inom bygg, mark och drift. Våra verksamheter samarbetar med varandra och därför finns möjlighet att hoppa in och hjälpa till med olika projekt för den som vill.

När du jobbar på Nybergs ingår du i en liten grupp som i sin tur ingår i hela Nybergs som är en del av koncernen NCC. Du blir en del av ett större och mångfacetterat sammanhang.

Grunden till vårt sätt att vara finns i våra värderingar

Ärlighet
Vi är ärliga mot oss själva och våra intressenter.
Vi gör affärer på ett korrekt sätt, kunden kan alltid lita på de besked vi ger. Chefer såväl som övriga medarbetare inom Nybergs döljer inte fakta utan har modet att vara uppriktiga och tydliga.

Respekt
Vi respekterar varandra
Allas åsikter är av värde, men när ett beslut är fattat ställer alla upp och stöder detsamma. Man kan ha olika åsikter och samtidigt respektera varandra samt arbeta konstruktivt mot ett givet mål.

Tillit
Vi visar varandra tillit och uppträder så att andra får tillit till oss
Alla ställer upp för Nybergs och företagets värderingar som en grund för kraftfull utveckling. Vi gör det vi säger att vi ska göra och därmed får vi en utveckling där alla drar åt samma håll.

Framåtanda
För oss betyder det att vi

  • tar initiativ, arbetar proaktivt och med energi
  • har mod att prova nya idéer och arbetssätt
  • driver utvecklingen tillsammans med våra intressenter

Vi har under de senaste 10 åren jobbat med enbart tillsvidareanställningar vilket medför att vi får kontinuitet i verksamheten, trygghet för de anställda och därmed bättre arbetsklimat och motivation.

Kontinuiteten gör att vi vågar satsa mer på att utbilda vår personal, eftersom vi vet att de stannar kvar. På det sättet både höjer och breddar vi kompetensen på företaget.

Vi satsar mycket på friskvård på Nybergs. Alla anställda har möjlighet att som en personalförmån gå på gym, simhallar, badminton, hockey-bockey mm. Vi har flera sammankomster för personalen.

Många pratar om Nybergsandan och den är vi stolta över. Vetskapen om att vi alltid ställer upp för varandra.

Inga lediga jobb just nu

Återkom gärna eller skicka in en spontanansökan

Hur är det att jobba på Nybergs?

Anders Mellqvist, Platschef

Jessica Svensson, anläggningsarbetare

Johnny Pettersson, Platschef

Jonathan Holmström, beläggningsarbetare

Josefin Jonsson, entreprenadingenjör

Magnus Lingström, snickare

Martina Olofsson, snickare

Per Percival, platschef