Hur är det att jobba på Nybergs?

Johnny Pettersson, Platschef

Sköta vägar är ett jobb som pågår året runt

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Ansvaret för skötsel av vägarna på norra Gotland ligger på Nybergs Entreprenad.

Johnny Pettersson är platschef med ansvar för vägservice och underhåll. Han jobbar mot beställaren, Trafikverket, som angett färdiga krav på vad som ska göras under olika perioder av året. Det kan handla om snöröjning, sandning, laga potthål, kantskära, klippa vägkanter, röja träd samt sätta upp och sköta vägmärken.

Han har jobbat 20 år med markarbeten, sedan 2009 jobbar han på Nybergs Entreprenad.

– Jag förbereder och planlägger jobben, ofta är jag på plats innan övrig personal för att skaffa mig en överblick av situationen, förklarar Johnny. I samråd med Trafikverket bestämmer jag vad som ska göras, sen ger jag instruktioner.

Min personal får åka ut akut och hantera exempelvis stormfällda träd och översvämningar.

– Det krävs att man är flexibel och kan ha jour ibland.

Att ta hand om vägar innebär till stor del att ta hand om naturen längs med vägarna.

– Klippningen av vägkanterna börjar i juni. Då gör vi en säkerhetsklippning för att det ska bli fri sikt i vägkorsningar, innerkurvor och vid vägmärken. Varje höst klipper vi 6 miljoner kvadratmeter vägkanter.

Dessutom sköter de 1800 alléträden på norra Gotland, samt håller fint på rastplatser.

– Sammantaget är det varierande att jobba med vägservice och underhåll, säger Johnny, plus att man får vara utomhus. Jag tror att de flesta av de ungdomar som går bygg- och anläggningsprogrammet inte tänker på att de här jobben finns, men om de får chansen att prova märker de att de är roligt.

Fler medarbetare...

Josefin Jonsson, entreprenadingenjör

Anders Mellqvist, Platschef

Magnus Lingström, snickare

Martina Olofsson, snickare

Per Percival, platschef

Jessica Svensson, anläggningsarbetare