Hur är det att jobba på Nybergs?

Josefin Jonsson, entreprenadingenjör

En sund arbetskultur med plats för livet

– Jag hade ett bra jobb på Skanska och lägenhet i Stockholm, men livet gick bara runt. Allt handlade om jobb och ingen hade tid att umgås. Jag och min man ville leva ett annat liv där det gick att kombinera familjeliv och arbete.

De hittade det livet på Gotland. Josefin Jonsson började på Nybergs Entreprenad som arbetsledare på mark 2014 och blev sedan platschef. Sedan 2019 är hon entreprenadingenjör, vilket passar bra till hennes utbildning till byggnadsingenjör.

Jobbet som entreprenadingenjör anpassas efter varje projekt. Det handlar till stor del om kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det kan innebära kontakt med beställare, övervaka att budget hålls och att på andra sätt stötta platschefen som driver produktionen.

– Gotland är annorlunda på det viset att det är litet. Vart jag än går stöter jag på kollegor och kunder. Å ena sidan innebär det att fler håller koll på vad man gör, men å andra sidan kan det gå otroligt snabbt att lösa saker. Att beställa en transport, som jag var van att det kunde vara flera veckors väntetid på i Stockholm, kan ofta beställas dagen innan här.

– Jag gillar att vara med när något byggs upp, det syns så tydligt vad vi gör. Det vore bra om fler kvinnor sökte sig till branschen. Det är kul att arbeta med personer med blandad bakgrund, kön och ålder. Jag tror också att det ger bättre resultat när det är fler infallsvinklar.

– Jag tycker det är väldigt roligt att jobba på Nybergs. Det är prestigelöst, alla är öppna och hjälps åt. Även fast vi jobbar i team känner jag stor frihet att komma med förslag på hur vi kan jobba bättre.

Fler medarbetare...

Per Percival, platschef

Martina Olofsson, snickare

Jonathan Holmström, beläggningsarbetare

Johnny Pettersson, Platschef

Anders Mellqvist, Platschef

Jessica Svensson, anläggningsarbetare