Visby Lägenhetshotell

Ett modernt hus med silverkant

Receptionisten: ”När taxibilarna inte hittade hit sa vi ”Kör till silverhuset” och då visste de”

– Det här projektet med att bygga ett lägenhetshotell på Kolgården har varit en ganska lång resa, berättar Johan Gate på Österleds Fastigheter AB. Nybergs Entreprenad har byggt om andra fastigheter för mig. Vad gäller idén att bygga studentbostäder började det med att någon arkitekt kontaktade dem med en idé om att bygga trähus, varpå de rådfrågade mig, men just den idén såg jag inte att vi kunde få ekonomi i.

– I och med att vi började rycka i en massa olika trådar för det projektet, blev vi strax efter kontaktade av Bosse Björkman från byggnadsnämnden. Region Gotland hade 3–4 tomter som de tyckte skulle passa för studentboende. Det visade sig att av dessa tomter så blev det bara en som vi fick, och den tomten blev till bara en halv tomt. Vi hade gärna byggt på fler tomter.

– Nu tog jag kontakt med arkitekt Andreas Forsberg som är en gammal vän till mig. De första skisserna gjorde vi på servetter på restaurang Bolaget. Det var där det startade. Andreas är mycket för enkla material som stål, koppar och betong. Han har exempelvis gjort den där kuben i rostig plåt på Furillen och en installation i Drottens ruin med stålskivor.

– Stilen på Lägenhetshotellet är 80 procent arkitekten 20 procent jag. Jag är intresserad av form, väldigt konstintresserad och har en historia med ingenjörer och arkitekter i familjen, så även om jag är ekonom är mitt intresse i fastigheter mer än så. Jag och Andreas har hunnit gå igenom många tänkbara fasadmaterial, trä, puts och alla möjliga skivmaterial, men det slutade vid galvaniserad plåt. Det finns ett eller två hus i Stockholm med galvaniserad plåt som vi tittat på – galvaniserad plåt är lite modernt, man kan se det i arkitekturtidningar. Samtidigt är det ett kostnadseffektivt material, som är underhållningsfritt i en herrans massa år framåt.

– Ett företag i Lettland har, som underleverantör till Nybergs, levererat fasaden. Vi tror att plåten kommer att vara vacker och fin under lång tid, den kommer att få lite patina så speglingseffekten kommer att minska, men hålla sina linjer.

– Under något år drog jag det här lasset tillsammans med en projektledare på Nybergs, Michael Dunér, vilket är lite ovanligt. Normalt gör man ju detta själv som beställare. Drar man i lassen själv och man inte är så jättemånga på kontoret, då hinner man inte titta på fler än ett eller två projekt om året och då blir det ett par projekt som inte blir av hela tiden. Med Nybergs stöd och hjälp kunde jag jobba med fler projekt parallellt, vilket är tacksamt och en bidragande faktor till att det blev av. Då delar man ju också på riskerna för de projekt som inte blir av.

– Jag tror att inte ens NCC är vana vid att jobba på det sättet. Det här var något unikt som växte fram oss emellan. Om man sätter sig ner i god tid och pratar med varandra, så kan man hitta lösningar som är bra, ekonomiska och livskraftiga.

– Utan att vi visste om projektet skulle bli av, drog jag på mig kostnader för några hundratusen och Micke jobbade parallellt med mig vilket kostade Nybergs några hundratusen, vi hade gemensamt satsat pengar i varandra utan att ha ett enda papper skrivet och så gör inte vem som helst. Vem som helst har inte heller råd att göra så. Men det resulterade i att projektet blev av. Och i slutändan, att jag då skulle välja någon annan entreprenör än Nybergs, det fanns ju inte på kartan.

– Det är en spännande samarbetsform, det blir ju ändå hårda ord ibland, så klart, man slåss ju om ekonomi och annat, ibland blir det inte som man har tänkt sig – ”var det mitt fel eller deras”, men vi har rett ut allting på ett bra sätt.

– Vår stora utmaning har varit att få ihop ekonomin så att det funkar som studentbostad. Vi lovade att en del av projektet skulle gå till hyresbostäder och då måste vi hitta ett billigt sätt att bygga på. En av nycklarna blev att repetera samma sak hela tiden, så alla sextio lägenheter ser exakt likadana ut. Ändå blev det ett annorlunda och fint hus med våra betongväggar, galvaniserade plåtar och våra utvändiga loftgångar i stål och betong. Sammantaget blev det en bra mix, ett lågbudget-projekt där vi plockat på så många fina detaljer att det ser arbetat ut.

– Om jag fick möjlighet att göra detta igen, skulle jag velat utveckla partnerskapet ännu längre. Tillsammans med Nybergs skulle jag tagit in en underleverantör på el och vs tidigare.

– Vi jobbar på att kunna bygga fler lägenhetshotell i samma modell, tänk att få göra allt ännu lite bättre nu när vi kan det här! Göra det ännu lite finare. Jag skulle vilja låta det här första bli boende och göra ett nytt som bara är hotell, samma moduler, samma stomme, men lite mer hotellanpassat. Jag tror att det finns en marknad.

Visby Lägenhetshotell på området Kolgården på fd A7 har bidragit till att fylla det skriande behovet av studentbostäder i Visby. Här har man å ena sidan kunnat skapa 60 lägenheter med unik design, samtidigt som projektet präglats av hög kostnadsmedvetenhet och rationellt byggande. Färdiga toalettmoduler levererades från Kalix, den skimrande plåtfasaden från Lettland. Från start har projektet byggt på förtroende mellan Nybergs och kunden, då båda tagit sin del av risken i att jobba med ett projekt som man inte vetat om det skulle bli av.

  • Kund: Österleds fastighets AB
  • Arkitekt: AQ Arkitekter
  • Tidsperiod: 2014–2015

Fler uppdrag...

Hotellbygget Kransborren

Sankta Maria Visby

Villa Sanda

Bräckvattenverket Kvarnåkershamn