Sankta Maria Visby

Nybyggt med respekt för Visby innerstads historia

Citat från gatan: Turister på promenad: ”Här har de renoverat ett gammalt hus!” Copy och fotograf Åsa: ”Nej, de har faktiskt byggt det helt nytt!” Turist: ”Oj…”

Många drömmer om att bo i Visby Innerstad, men tillgången på bostäder är av naturliga skäl begränsad och att hitta en tomt som är möjlig att bygga nytt på är nästan omöjligt. En sådan tomt fanns dock på Norra Kyrkogatan 8 och detta observerades av Nybergs Entreprenad. På tomten fanns då en 1,5-plansvilla från sjuttiotalet, i övrigt öde med ett grustag.

– Per Stephani på Nybergs kontaktade mig och sa ”ska ni inte köpa den här tomten, så bygger vi åt er”, berättar David Tomsic på Gillöga AB. På försommaren 2013 kollade vi vem som ägde tomten. Det fanns en ägare som hade planer på att bygga tio ganska stora lägenheter, men de kom inte vidare. Vi kom överens om att förvärva marken och sen tog det ett år att få bygglov.

– Vi har jobbat med Nybergs tidigare när vi byggde gårdshuset vid Södertorg och på så sätt har vi lärt känna varandra. Vi vet att vi fungerar ihop, att vi förstår varandra.

– Andreas Forsberg på AQ Arkitekter har gjort fina byggnader för PayEx i innerstaden så vi valde att anlita honom. Det har varit jätteroligt att ta fram husidén. Från början tänkte vi bygga tjugo lägenheter, men det slutade med arton.

– När man bygger i Visby innerstad måste man förhålla sig till ett världsarv. Arkitektoniskt ligger den stora utmaningen i att bestämma om huset blir en i stadens kör eller att vara solist – smälta in eller sticka ut, förklarar arkitekt Andreas Forsberg. I det här fallet skulle byggnaden ligga så nära domkyrkan varför vi valde att underordna oss.

– På närmare håll ska man se att utformningen är av modernare snitt, samtidigt försöker vi inte låtsas att huset är äldre än vad det är. Det finns många antikvariska och historiska argument för att bygga helt i gammal stil, men jag tycker det är nödvändigt att vara ärlig och visa att det är ett nytt hus.

– Vi har försökt skapa en liten intim gårdsmiljö, som måste kännas som Visby, men som samtidigt löser de moderna kraven på bil och andra nya faciliteter. Vi gömmer parkering och sophus bakom husen, mot bergväggen. Likaså löser vi kravet på tillgänglighet via den uppfart som går bredvid huset. På så vis syns inte de här moderna funktionerna utifrån gatan.

– När man bygger i Visby innerstad är det svårt att bygga med de vanliga standardiserade måtten. Vi har byggt i en mindre skala för att göra huset så nätt som möjligt. Inte för att vara snåla, utan för att få fram vissa kvaliteter, bygga in en intimitet.
– Varje lägenhet är unik och har en balkong som inte syns från gatan. Vi har byggt in rundgång i nästan alla lägenheter, vi har pardörrar mellan sovrum och vardagsrum – klassiska värden. Trots att vi behövt ta hänsyn till olika väderstreck har vi utgått från samma grundmodul och därför kunnat bygga ganska rationellt.

– Vad gäller materialvalen har de skett i dialog med David, han har ju byggt här tidigare och hade många idéer. Handputsad fasad på traditionellt, gotländskt vis. Inslag av kalksten. Rustika socklar och foder så att det blir lite mer tyngd.

– Att bygga i Visby innerstad medför vissa utmaningar, påpekar David Tomsic. Det är trångt att ta sig fram med bilar och byggkranar, man måste få trafiken att flyta och så är det tre huskroppar som ska på plats. Det är som att ”bygga med skohorn”, men det har fungerat bra. En svårighet som uppstod var när det visade sig att grannfastighetens väggar lutade mot den fastighet som skulle rivas, då måste vi stötta upp den.

– Lägenheterna är byggda för att passa både för permanent- och fritidsboende. Direkt när fastigheten var färdig i slutet av juni 2015 fylldes alla bostadsrätter med nya innerstadsbor – det var inga problem med att sälja dessa bostadsrätter!

Norra Kyrkogatan 8 var en av få platser i Visby innerstad som ännu gick att bebygga. Där fanns innan en 1,5-plansvilla från 70-talet, ett grustag och en ödetomt. Idag finns där tre vackra huskroppar med 18 lägenheter och en innergård. Allt byggt för att smälta in i den historiska miljön, men ändå vara ett modernt hus med egen karaktär.

Fler uppdrag...

Villa Gnisvärd

Strandgärdet Visby

Bräckvattenverket Kvarnåkershamn

Clarion Hotel Wisby