Resecentrum Visby hamn

Att skapa en snygg och säker miljö som fungerar

– Det har varit en jätteutmaning att jobba med Projekt Resecentrum, berättar projektledare Tord Rasmusson på Region Gotland. Hamnområdet är egentligen för litet för den stora verksamhet som pågår där. Hamnterminalen byggdes för ca 700 000 resande per år, men idag är det närmare 1,5 miljon resande. Då är det inte så lätt att skapa en snygg och säker miljö som ändå fungerar, men jag tycker att vi har lyckats!

– Vi började projektera etapp 1 och 3 i samarbete med konsulter från Tyréns hösten 2011. De har varit generalkonsult och svarat för utformning av miljön i hamnområdet inkl trafiklösningarna, de har i sin tur handlat upp Visby Arkitektgrupp så att deras arkitekt Sven Landahl har formgett försäljningsstugorna. Eftersom det handlar om offentlig miljö ingår även konstnärlig utsmyckning. Kultur- och fritidsförvaltningen utsåg konstnärerna C. Anders Wallén och Agneta Engström till detta.

– En ambition har varit att minska biltrafiken och öka kollektivtrafiken, det fanns också ett tydligt uttalat mål att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta. Till detta har EU bidragit med 27 miljoner. I begreppet säkerhet ingår att man också ska känna sig trygg när det är mörkt, varför en helt ny belysning också ingår i planen.
– En så här omfattande förändring i den offentliga miljön berör ju väldigt många människor och genererar därmed också, på gott och ont, många kommentarer och åsikter. Då gäller det att ha ett tydligt mål och en röd tråd att följa för att komma framåt. Har man hållit på med ett projekt i flera år har man redan hunnit tänka på det mesta. Jag tycker att vi har bollat problemlösningar från alla vinklar och kommit fram till en, givet omständigheterna, så optimal lösning som möjligt. Att kritisera detaljlösningar om man inte behöver ta hänsyn till helheten är ju ganska lätt.

– En del har varit missnöjda med parkeringsytorna, men faktum är att antalet parkeringsplatser har ökat i förhållande till vad som fanns innan ombyggnationen. Just under bygget, lagom till att alla julresenärer anlände till Gotland var det svårt att komma och hämta med bil, men jag tycker att allmänheten visade förståelse för detta.

– Jag tycker att vi generellt sett har seriösa och pålitliga entreprenörer på Gotland. Vi har bra erfarenheter av att anlita Nybergs, de håller tider, levererar bra kvalitet och håller budgetramarna. Jag är väldigt nöjd med dem.
De utförde även byggnationen av kajen i Klintehamn där fungerade samarbetet också väldigt bra. Det märks att det är folk som kan sin sak. Kajbyggen är ganska avancerat, det ska tåla stora påfrestningar. Att lägga plattor på marken, det kan också en mindre firma klara, men när det gäller att bygga en kaj ställs mycket högre krav.

– En extra trygghet med Nybergs är att arbetsledningen följer upp allt. Inget går på en höft, det finns en struktur. Arbetet dokumenteras fortlöpande. Skulle något gå snett tar de tag i det och rapporterar till beställaren, vilket jag uppskattar. Det är inget kul att få veta sådant först vid slutbesiktning… För mig är det viktigt att entreprenören har egen kontroll av arbetet eftersom jag inte kan vara på plats hela tiden.

– Att Nybergs har flera verksamheter under samma tak ger styrka. Då behöver jag bara vända mig till en person och de som utför jobbet kan inte skylla på varandra, så som det kan gå till om fler underleverantörer utför ett jobb tillsammans.

Området runt hamnterminalen i Visby hamn behövde byggas om för att möta ökande antal resenärer och krav på säkrare miljö. Ett led i detta är att man byggt en ny godsterminal söder om hamnterminalen, men i Projekt Resecentrum genomfördes ytterligare åtgärder för att minska trafiken i den inre, norra delen av hamnen samt att framför hamnterminalen planera bättre och säkrare ytor för bilparkering, buss, taxi, cykel och fotgängare.

  • Kund: Region Gotland
  • Arkitekt: Tyréns och Visbyark AB
  • Tidsperiod: 2010–2013. Markarbete och byggnation från januari 2011.

Fler uppdrag...

Villa Gnisvärd

Clarion Hotel Wisby

Villa Sanda

Sankta Maria Visby