Stora Torget Visby

Sol på våren, skugga på sommaren

– Jag var chef på Tekniska förvaltningen när jag och stadsarkitekt Carin Johansson lade fram förslag om en tävling för att få in förslag på hur Stora Torget skulle utformas, berättar beställare Ann-Sofi Lindskog på Region Gotland Vi hade en referensgrupp med de som hade verksamhet runt torget och besöksnäringen för att enas om vad vi ville åstadkomma. I första steget var 30–40 arkitektfirmor intresserade och av dessa valde vi ut tre med olika inriktningar. Vann gjorde arkitektfirman Sydväst Arkitektur och Landskap & Malmström Edström m.fl. med förslaget ”Alla tiders torg”.

– Vi ville ha en mötesplats. En samlingsplats där man inte var tvungen att köpa något, ”glo på folk”, det skulle hända en massa där! Vi behövde skapa en flexibel yta som kunde anpassas till olika arrangemang.

– Idag har vi färre parkeringsplatser som avgränsas med flyttbara pollare. Vid större arrangemang kan vi enkelt ta bort pollarna och då blir torget ett stort slätt golv utan refuger och trottarkanter. Det går att använda till mycket.

– En andemening var att vi inte hade en massa pengar och vi var därför angelägna om att kunna återanvända den gamla gatstenen, vilket också gjorde att materialvalet blev miljömässigt hållbart. Det fattades bara lite sten på slutet som gjorde att vi fick komplettera med annan sten.
– Eftersom kommunen ville passa på att byta ut de gamla vatten- och avloppsledningarna vid torget blev det ett första steg, men samtidigt var det en påfrestning för näringsidkarna runt torget som därmed fick utstå en längre byggprocess än vad de räknat med. Där hade vi kunnat haft en bättre dialog så att alla blivit införstådda med tidsplanen. Under sommaren var vi tvungna att stänga bygget så att verksamheterna kunde vara igång.

– Det är positivt att anlita en entreprenör som har kunskap om trakten och platsen. Det underlättar  för entreprenören att göra ett bra jobb, och vi får en bra anläggning/produkt det blir en vinn-vinn-situation. Utvärdering sker efter varje entreprenad och bra betyg ger bättre möjligheter i samband med framtida upphandlingar.

– För mig som beställare är det viktigt att se att utföraren har en organisation som fungerar bra för projektet. Att jag känner att de tar hand om varandra så att ingen blir lämnad ensam . Det händer alltid saker som gör att den som är ansvarig kommer att behöva ta hjälp från hemmakontoret. Jag vill veta att det stödet finns.

– Entreprenören måste också känna tillit till oss som kund. Det där märker man tydligt första gången man sätter sig på ett möte. Positiv dialog underlättar genomförandet av projektet.
– Vi har fått våra mötesplatser. Platser att sitta på i solen på våren, man kan söka skugga på sommaren. Ett bevis på att vi lyckats är att vi fick vara med i tävlingen Siena-priset. Vi blev utvalda som en av tre bidrag från hela Sverige och åkte upp till Arkitektgalan på hösten för prisutdelning, men det var en strandpark i Stockholm som vann. Vi har uppmärksammats i arkitekttidningar samt varit med till slutomgången i en belysningstävling.

– Det var mycket diskussion om belysningen. De gatlyktor vi använder har moderna, raka linjer och många tyckte att de var för moderna, att de inte passade in, men våra konsulter stod på sig. Skulle vi nitiskt gå tillbaka till medeltiden skulle vi inte ens få använda gatsten. Jag tycker att vi har fått väldigt fin belysning på torget. En av de saker som gjorde mig mest överraskad när allt var klart var att se hur det glittrade i gatstenarna, belysningen vid träden och Sankta Katarina. Det är verkligen vackert!

Sedan arbetet med den regionala utvecklingsplanen fanns det en önskan, framför allt från besöksnäringen, att utveckla Stora Torget som plats för möten och evenemang. 2009 bjöd Gotlands kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter in till en tävling för att få fram förslag till ny utformning.

  • Kund: Region Gotland
  • Arkitekt: Sydväst Arkitektur och Landskap & Malmström Edström m.fl.
  • Tidsperiod: 2009–2012. Markarbete från hösten 2011.

 

Fler uppdrag...

Sergeanten Visby

Bräckvattenverket Kvarnåkershamn

Resecentrum Visby hamn

Hotellbygget Kransborren