Om företaget

Att verka på Gotland

Nybergs Entreprenad etablerades i början av trettiotalet på Gotland. Våra anställda har mångårig erfarenhet. Du som letar efter specifik kunskap om gotländsk byggteknik eller annan erfarenhet från entreprenad på Gotland, kommer att hitta den kompetens du söker hos oss!

Gotländsk byggteknik

2011 förvärvade Nybergs Entreprenad företaget ByggTeam och fick därmed ett tillskott av värdefull kunskap i form av fler gotländska hantverkare. Vi vet hur man löser de logistiska problem som följer med att bygga hus i Visby innerstads vindlande gator och gränder. Vi kan lägga agtak, bygga om kyrkor och avfärga hus med järnvitrol. Enkupiga taktegel och reviderad puts är vardag för oss. Vi bygger också många moderna hus och andra byggnader som går i gotländsk stil med exempelvis kalkstensgolv och murade öppna spisar.

Här bevaras snickartraditionen i större utsträckning och alla är beredda att lösa de eventuella situationer som kan uppstå då man renoverar gamla hus med många överraskningar inbyggda.

De gotländska vägarna

Vad gäller drift och underhåll av de statliga vägarna på Gotland har vi särskilda, lokala skötselanvisningar. På vintern används aldrig salt som halkbekämpning, utan för att värna om den gotländska naturen sprider vi uteslutande sand och kalkflis på vägarna.

Gotland är känt för den artrika växtfloran längs vägkanterna. För att den ska bevaras finns noggranna anvisningar om när vägkanterna ska slås. Vi har också ovanligt många kulturvägar där stenmurar och gamla milstenar ställer krav på röjningsavstånd och vissa år lägger vi ny kalk på milstenarna.

Den gotländska marken

Varje gång vi sätter grävskopan i marken finns det med i bakhuvudet att vi kan stöta på arkeologiska lämningar och särskilt i Visby innerstad. Ofta jobbar vi i dialog med arkeologer för att säkerställa att att inga kulturvärden förstörs. Vi hittar stenmurar, boplatser, smidesställen och annat intressant i den gotländska jorden. Just i Visby finns ett underjordiskt gammalt avloppssystem som mynnar ut i havet vid Almedalen – det är bitvis så väl tilltaget att man kan stå rak i det!

Personliga relationer

Att verka på Gotland innebär att nätverket blir mer personligt. De vi lär känna i jobbet kommer vi sannolikt att träffa på också privat. Det är svårt att vara anonym här på Gotland. Det innebär att företag som vill nå framgång på Gotland har stora krav på sig att göra ett bra jobb. Ryktet om ett dåligt utfört jobb sprids snabbt över hela ön. Därför är det ännu viktigare att vara seriös och bygga förtroende på Gotland än vad det är på större orter.

Även om det ingår för alla som jobbar med byggnation och markarbeten att verka inom ramen för exempelvis regler om strandskydd och fornlämningar eller att följa byggantikvariska riktlinjer, så hanteras dessa frågor nog oftare på Gotland. Det handlar för Nybergs del inte bara om att känna till regler och riktlinjer, utan också om att veta vilka man ska ta kontakt med för att lösa olika frågeställningar. På Gotland finns en lättillgänglig attityd bland politikerna, vilket underlättar.

Mer om företaget...

Certifieringar

Vår historia

Företagspresentation