Om företaget

Vi kan mer!

Vår målsättning är att kunden ska kunna förvänta sig lite mer av Nybergs Entreprenad AB när det gäller att utveckla framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. Vi vill vara det unga, spännande företaget som präglas av kundfokus, enkelhet och ansvarstagande.

Kunden i fokus!

Bara genom att lyssna på våra kunder kan vi bli ännu bättre. Nöjda kunder är vårt bästa betyg och det som ger stolthet till alla på företaget. Länken till nöjda kunder är vår personal. Därför är vi måna om att alla som jobbar på Nybergs ska få bra möjligheter att utföra sitt jobb på bästa sätt och om det ändå blir fel, ska vi gå in och ta initiativ och ansvar för att det rättas till. Vår personal måste trivas, för att våra kunder ska trivas med oss.

Vi gör vårt jobb med perspektivet hållbarhet – en kvalitet som är rätt för dig som kund och rätt för miljön. Vår arbetsglädje bottnar i att få ta ansvar för ditt projekt och utveckla hela vår kompetens för att på effektivaste sätt lösa den uppgift du behöver hjälp med. Vi anpassar alltid vårt arbete så att din verksamhet kan fortgå med minimala störningar relaterad till storleken på uppdraget.

Med Gotland som arbetsplats

Det lilla gotländska familjeföretaget från 1930-talet är idag ett helägt dotterföretag till NCC.

Nybergs Entreprenad AB är ett mark-, bygg- och anläggningsföretag. Vår marknad består geografiskt av Gotlands län. Historiskt sett har marknaden gått från stora markjobb vid bostadsbyggnation till mer hus-, anläggnings- och vägbyggande samt drift och underhåll. På grund av att marknaden begränsas geografiskt måste vi hela tiden anpassa oss till den lokala efterfrågan. Detta medför att vi har byggt upp en bred kompetens.

 Vi ser positivt på utvecklingen under de kommande åren och gläds åt att få vara med och utveckla Gotland.

Styrka, kompetens och flexibilitet

Vi är stora nog att ha bred kompetens och goda tekniska resurser, samtidigt som vi med smart planering kan utnyttja hela vår organisation för att genomföra uppdrag snabbt, smidigt och effektivt. Det gäller både större uppdrag för industri och kommun, men också mindre uppdrag för privatpersoner som också kan dra nytta av vårt företags totala resurser.

Den som anlitar oss har kontroll på kostnaderna och kan lita på att vi tar helhetsansvar. Vi har rykte om oss att göra bra jobb och det ryktet är vi måna om. Resultatet av vårt jobb ska hålla i generationer, finnas kvar för våra barnbarn.

Vi levererar en helhet

Tack vare egen personal inom alla våra verksamheter, samt ett digert kontaktnät, kan vi erbjuda dig att ta hand om hela ditt projekt – från idè till färdig produkt.

Ladda ner