Om företaget

Våra värderingar ger god kvalitet

I dialog med våra kunder uppfyller vi, i all vår verksamhet, deras behov och förväntningar på de produkter och tjänster vi erbjuder.

Kvalitet

Kvalitetsbegreppet i Nybergs Entreprenad AB innebär att styra verksamheten utifrån våra värderingra. I det enskilda projektet betyder det att vi tar reda på kundens förväntningar. Den informationen ligger sedan till grund för vilka konkreta krav vi ställer på vårt sätt att arbeta i projektet för att nå rätt kvalitet. Nybergs Entreprenad AB har ett processorienterat verksamhetssystem som stöd i projektet. Vi följer upp tillämpningen av och effektiviteten i vår process samt dess förmåga att åstadkomma förväntat resultat.

Nybergs Entreprenad AB verksamhetssystem är uppbyggt enligt ISO 9001

Miljö

Nybergs Entreprenad var det första svenska företaget i vår bransch som miljöcertifierades enligt ISO 14001. Det innebär att vi jobbar med ett verksamhetssystem som kontrolleras av tredje part. Målsättningen är att minimera effekterna av ingrepp på naturen och värna om biologisk mångfald. Vi arbetar med ständiga förbättringar och redovisar öppet vårt miljöarbete för våra kunder.

Det vi gör är det som räknas ! Vi vill och kan ta ansvar för miljön.

Vi vill verka för en hållbar utveckling- ekonomisk, socialt och miljömässigt. Därför är ett av Nybergs Entreprenad AB och NCC-koncernens övergripande miljömål att bidra till minskad klimatpåverkan. Vårt fokus i detta ligger på energi.

Vår miljö kompetens är bred:

Gröna Anbud

Vi har möjlighet att komplettera våra anbud med ett ”grönt” sidoanbud.
Gröna anbud innehåller bland annat:

-klimatdeklaration
-erbjudande om klimatkompensation
-grön etablering av arbetsplats

Miljö och energiklassning

Nybergs Entreprenad AB har personal som är certifierad i Miljöbyggnad ( fd Miljöklassad byggnad ) och inom NCC kan vi även erbjuda kompetens för att klassa byggnaden enligt BREEM, LEED, Svanen, CEEQUAL och Green Building.

Säkra våtrum

Nybergs Entreprenad AB är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum” ( BBV).

Behörigheten ger rätt att utförda Byggkeramikrådet kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmannamässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga och material och konstruktioner.

Mer om företaget...

Vår historia

Verksamma på Gotland

Företagspresentation