Vi är en stolt del av det gotländska samhällsbygget

Ditt dagliga vatten

Vattenfrågan är ständigt aktuell på Gotland. Hur vi bäst tar till vara det vatten som finns på ön är en komplex fråga. Det måste lagras, renas och ledas ut i vattennätet, för att sen efter användning, på nytt renas och släppas ut i havet.

I Lickershamn har vi byggt ett litet vattenverk med en reservoar som lagrar vatten för att vattensystemet ska klara att leverera vatten när alla besökare kommer på sommaren. I Kvarnåkershamn har vi byggt ett stort bräckvattenverk som nu levererar vatten till södra Gotland och därmed avlastar vattennätet norrut.

Så snart det ska byggas bostäder börjar man med infrastrukturen, det vill säga vatten, avlopp, el och kanske fjärrvärme. Vi har de senaste åren varit med och anlagt vatten- och avloppsnätet för A7-området i Visby samt i Högklint, Gammelgarn.

Nybergs Entreprenad är med och säkerställer att gotlänningar och besökare ska få vatten i kranen.

Läs mer om vårt arbete med Bräckvattenverket.

Samhällsbyggarna...

Utemiljö

Vägar

Bostäder