Vi är en stolt del av det gotländska samhällsbygget

Vi har anlagt Gotlands största park

Bra utemiljöer ger lust till både aktivitet och vila. Parker är särskilt viktiga för alla som gillar att vara ute i städer och flerbostadsområden där det annars är långt till naturliga rekreationsmiljöer.

Under 2020 har vi anlagt Honnörsparken på A7-området, Stora Törnekvior, i Visby på uppdrag av Region Gotland. Området var förut militärt men har under de senaste åren exploaterats och rymmer idag närmare 800 bostäder.

Parken är med sina 3,2 hektar Gotlands största park och omfattar en stor lekplats, stora grönytor med träd, planteringar och ängsmark. Den gamla kulfången, en stor betongvägg från den militära perioden, har sparats då den används flitigt av grafitti-konstnärer.

På Nybergs Entreprenad har vi personal med bred erfarenhet inom anläggning av utemiljö och markanläggningar för såväl privata som offentliga beställare.

Samhällsbyggarna...

Vatten

Bostäder

Vägar