Vår värdegrund

Grunden till vårt sätt att vara finns i våra värderingar

Ärlighet

Vi är ärliga mot oss själva och våra intressenter.
Vi gör affärer på ett korrekt sätt, kunden kan alltid lita på de besked vi ger. Chefer såväl som övriga medarbetare inom Nybergs döljer inte fakta utan har modet att vara uppriktiga och tydliga.

Respekt

Vi respekterar varandra
Allas åsikter är av värde, men när ett beslut är fattat ställer alla upp och stöder detsamma. Man kan ha olika åsikter och samtidigt respektera varandra samt arbeta konstruktivt mot ett givet mål.

Tillit

Vi visar varandra tillit och uppträder så att andra får tillit till oss
Alla ställer upp för Nybergs och företagets värderingar som en grund för kraftfull utveckling. Vi gör det vi säger att vi ska göra och därmed får vi en utveckling där alla drar åt samma håll.

Framåtanda

För oss betyder det att vi

  • tar initiativ, arbetar proaktivt och med energi
  • har mod att prova nya idéer och arbetssätt
  • driver utvecklingen tillsammans med våra intressenter