Personalpolicy

Vi har under de senaste 10 åren jobbat med enbart tillsvidareanställningar vilket medför att vi får kontinuitet i verksamheten, trygghet för de anställda och därmed bättre arbetsklimat och motivation.

Kontinuiteten gör att vi vågar satsa mer på att utbilda vår personal, eftersom vi vet att de stannar kvar. På det sättet både höjer och breddar vi kompetensen på företaget.

Vi satsar mycket på friskvård på Nybergs. Alla anställda har möjlighet att som en personalförmån gå på gym, simhallar, badminton, hockey-bockey mm. Vi har flera sammankomster för personalen.

Många pratar om Nybergsandan och den är vi stolta över. Vetskapen om att vi alltid ställer upp för varandra.

Nybergs satsar mycket på friskvård.