Thomas Johansson

Entreprenadingenjör

0498-25 73 62, 0704-18 73 62, thomas.s.johansson@ncc.se

Jag tycker det är viktigt att lyssna av vad som sägs ute i verksamheten och kunna bidra till en bra utvecklande process.

Idag vill så gott som alla bygga energisnåla hus med ny teknik. Kunderna är intresserade och ställer frågor. Jag har en mångårig bakgrund i installationsbranschen på Gotland. På Nybergs fungerar jag som länken mellan installatörerna och byggarna – ett bra komplement till övriga kompetenser i ledningen. Det är roligt att få vara  med hela vägen från att vi skapar projekt tillsammans med investerare fram till att vi levererar färdiga byggnader. Det gör att jag har stora möjligheter att vara med och påverka.