Skötsel Gotlandshem

Snabbfakta

Vi sköter om både yttre och inre skötsel för Gotlandshems fastigheter på norra och södra Gotland. Allt ifrån att vi städar trappuppgångar och tvättstugor till att vi sköter alla grönytor, planteringar, häckar m m. Vintertid så sköter vi all snöröjning och halkbekämpning på dessa områden samt alla Gotlandshems parkeringsytor i Visby.

Kund: Gotlandshem
Tidsperiod: 2010–2016