Bräckvattenverket i Kvarnåkershamn

På Gotland har frågan om vatten varit prioriterad i flera år. Särskilt svår har situationen varit på södra Gotland där Region Gotland tvingats ge avslag till bygglov därför att vattnet inte räcker. När man nu bygger Sveriges största bräckvattenverk i Kvarnåkershamn är det Nybergs Entreprenad som fått förtroendet att genomföra projektet.

Frågan om vatten har blivit allt mer akut i takt med ett varmare klimat och lägre grundvattensnivåer. Den 16 november 2016 tog Region Gotland beslut om att stoppa alla anslutningar till vattenledningssystemet söder om Tofta. Under våren 2017 upphandlades projektet att bygga ett bräckvattensverk i Kvarnåkershamn i en samverkansentreprenad från Nybergs Entreprenad. Den 17 november 2017 togs det första spadtaget till det som inom ett år kommer att vara Sveriges största bräckvattenverk.