Senaste Nytt

Här skriver vi lite om vad som händer i företaget. Frågor gällande vår verksamhet eller liknande besvaras av Thomas Olsson.

Fortsatt förtroende från Trafikverket

Glädjande besked kom från Trafikverket i veckan då vi fick 2-års förlängning av kontraktet för att sköta vägarna på Norra Gotland. Kontaktet löper till 2019-08-31

Gatu- och VA-utbyggnad Etapp 1 Artilleriet 1:33 i Visby

Då var vi igång med utbyggnaden av infrastrukturen för det fortsatta bostadsbyggandet i Visby.

Kv Adjutanten 4

Tack Wisab och GotlandsHem för förnyat förtroende för markarbetet i samband med bostadsbyggandet på Kv Adjutanten 4.

Ombyggnad Sävehuset

Här kan du följa projektets framfart…..

Byggkamera Sävehuset

 

 

 

Behöver ni bygga eget vatten och avlopp?

avlopp2 avlopp1

De senaste åren har fler smarta lösningar för vatten och avlopp utvecklats. Ta hjälp av oss som har erfarenhet och kunnande för att hitta en prisvärd lösning.

Vi hjälper er genom hela processen fram till en komplett, enskild lösning för vatten och avlopp. Plus att vi sen kan ansvara för drift och underhåll. Skulle ni någon gång i framtiden vilja ansluta till det kommunala nätet, håller ert nya avlopp de standardkrav som kommunen ställer.

Ring oss på 0498-25 73 50, fråga efter VA-gruppen!