Bygga eget avlopp

Behöver ni bygga eget vatten och avlopp?

De senaste åren har fler smarta lösningar för vatten och avlopp utvecklats. Ta hjälp av oss som har erfarenhet och kunnande för att hitta en prisvärd lösning.

Vi hjälper er genom hela processen fram till en komplett, enskild lösning för vatten och avlopp. Plus att vi sen kan ansvara för drift och underhåll. Skulle ni någon gång i framtiden vilja ansluta till det kommunala nätet, håller ert nya avlopp de standardkrav som kommunen ställer.

Ring oss på 0498-25 73 50, fråga efter VA-gruppen!