Kortfakta

Nybergs största verksamhet är bygg och den delen ökar för varje år.

Vid stenläggningen av Stora Torget lade Nybergs 145.000 lösa delar på plats.

Nybergs Entreprenad AB är ett lokalt företag som ingår i NCC koncernen .

Nybergs gör allt inom mark, bygg, drift & skötsel, även för privatpersoner.

Nybergs Entreprenad AB var det första byggföretaget som miljöcertifierades i Sverige.

Nybergs sköter ca 75 mil statliga vägar på Gotland, året runt.

Medelåldern på personalen är 42,5 år, de flesta stannar länge.

Nybergs har egen återvinningsstation för hantering av byggavfall.