Bräckvattenverket Kvarnåkershamn

Här bygger vi 
Sveriges största bräckvattenverk!

Ett imponerande projekt

Redan vid nerfarten till Kvarnåkershamn syns att det är något stort på gång; där har Väg & Byggnadsgrus börjat förbereda för att lägga ut ledningar från bräckvattenverket. Eftersom jag är ute i god tid passar jag på att köra hela vägen ner till stranden, insikten om hur stort det här bygget är växer och dessutom genomförs det i ett område med vacker strand och många fritidshus. Jag ska träffa platschef Krister Edström och entreprenadingenjör Maja Blomberg för att prata om ett av de största projekt som Nybergs har genomfört.

Anläggningen i Kvarnåkershamn är budgeterad till 215 miljoner. Det kommer att ge 7.500 kubik dricksvatten per dygn och blir därmed det största bräckvattenverket i Sverige och kanske till och med i norra Europa. Tekniken skiljer sig inte från andra vattenverk, men i och med att råvattnet är salt kommer det att bli mer vatten som går tillbaka till havet.

Byggnaden kommer att smälta in i miljön

När allt är klart kommer det inte att vara mycket som syns från stranden, bara det lilla pumphuset och det kommer att byggas i stil som en fiskebod. Ledningarna kommer att gå ut 1.200 meter från stranden och returvattnet ska släppas ut 450 meter från stranden, så de som badar kommer inte heller att bli störda.

– Höjden på byggnaden kommer att vara precis under trädtopparna, förklarar Krister. Från början hade regionen tänkt bygga processhuset närmare stranden, men för att tillmötesgå överklagande av bygglovet har man sedan valt att placera byggnaden högre upp i skogen, trots att det innebär en högre kostnad för vattenledningarna.

Dialog med de kringboende

Efter att det varit ett par överklaganden under bygglovsprocessen har sedan projektet förflutit väl. Det krävs mycket hänsynstagande av entreprenören och i sommar kommer bygget att vara stängt under tre veckor.

– Eftersom det är så torrt har det kommit in några synpunkter på att det dammat, så då har vi låtit dammbinda vägen, inflikar Maja. Det är mycket transporter men vecka 27  ska vägen asfalteras så då minskar dammet ännu mer.

– Innan projektet startade höll Region Gotland ett informationsmöte här ute, berättar Krister, och det ska bli ett till i början av juli. Jag har löpande kontakt med samfälligheten och skickar bland annat ut veckobrev som de i sin tur sprider vidare på sin hemsida. De är väldigt tillmötesgående och förstår att de måste anpassa sig lite den här sommaren. Är det något de undrar, så ringer de till mig. De som bor här var inte beredda på hur stora ledningarna är, men med bra kommunikation kan vi prata ut och förstå varandra.

Bygger och projekterar samtidigt

– En utmaning är att bygga samtidigt som vi gör det sista av projekteringen, det är en del detaljer som vi måste komplettera med, fortsätter Krister. Jag känner mig nöjd med att vi hittat bra sätt att hantera de stora ledningarna som svetsats ihop. En sak som återstår är att muddra, det är bergsklack där ledningen ska gå ut. Vi ska också sätta tak på processhallen, måla och göra alla installationer.

De betongelement som processhuset byggs med är prefabricerade i Nybro. De tekniska komponenterna tillverkas av Prominent i Tjeckien och kommer att sättas på plats av deras specialister.

– Till oktober, ska hela byggnaden vara klar så att de 40 tjecker som kommer hit kan montera alla rör, säger Maja. Under hösten ska vi också bygga en personaldel med laboratorium och pentry. Vi ska slutligen bygga två dricksvattencisterner innan allt är klart.

Invigning om ett år!

1 juni 2019 ska bräckvattenverket börja leverera vatten till hushållen på södra Gotland. Därmed avlastas också vattennätet i Visby och norrut.

– Det känns häftigt att få vara med och bygga för samhället, säger Maja.

– Det vi bygger nu kommer att stå kvar och vara en viktig del av Gotlands distributionsnät för vatten i många år framåt, avslutar Krister nöjt.

På Gotland har frågan om vatten varit prioriterad i flera år. Särskilt svår har situationen varit på södra Gotland där Region Gotland tvingats ge avslag till bygglov därför att vattnet inte räcker. När man nu bygger Sveriges största bräckvattenverk i Kvarnåkershamn är det Nybergs Entreprenad som fått förtroendet att genomföra projektet.

Frågan om vatten har blivit allt mer akut i takt med ett varmare klimat och lägre grundvattensnivåer. Den 16 november 2016 tog Region Gotland beslut om att stoppa alla anslutningar till vattenledningssystemet söder om Tofta. Under våren 2017 upphandlades projektet att bygga ett bräckvattensverk i Kvarnåkershamn i en samverkansentreprenad från Nybergs Entreprenad. Den 17 november 2017 togs det första spadtaget till det som inom ett år kommer att vara Sveriges största bräckvattenverk.

Fler uppdrag...

Hotellbygget Kransborren

Gårdshus Södertorg

Villa Sanda

Sankta Maria Visby