Underhåll enskilda vägar

Nybergs Entreprenad har många års erfarenhet av drift och underhåll av väg. Vi ger dig gärna prisförslag på de åtgärder som behövs för att vägen ska vara bruklig och i bra skick. De vanligaste åtgärderna brukar vara dikning, byte av trummor, kantskärning, röjning av sidområden  och grusning/beläggning.

Kontakta Per-Martin Täpp tfn. 070-418 73 64 eller per-martin.tapp@ncc.se för vidare information.