VA-utbyggnad Roma kyrkby

Vi har skrivit kontrakt med Region Gotland gällande VA-utbyggnad i Roma kyrkby till ca 80 fastigheter.