Tilldelning Vattenverk Kvarnåkershamn

Glädjande besked i förra veckan då vi tilldelades projektet Vattenverk Kvarnåkershamn.

Skall bli roligt att få vara en del av ett så viktigt projekt för Gotlands utveckling