Sävehuset klart

Det är med stor stolthet som vi på Nybergs lämnar över den nya Sävehuset till Region Gotland. Vi vill passa på att tacka alla inblandade i projektet för ett mycket gott arbete under nästan 2 år.