Kv Adjutanten 4

Tack Wisab och GotlandsHem för förnyat förtroende för markarbetet i samband med bostadsbyggandet på Kv Adjutanten 4.