Gatu- och VA-utbyggnad Etapp 1 Artilleriet 1:33 i Visby

Då var vi igång med utbyggnaden av infrastrukturen för det fortsatta bostadsbyggandet i Visby.