Ombyggnad Sävehuset

Tillsammans med NCC Avd Östergötland har vi fått förtroendet att utföra ombyggnaden av Sävehuset. Projektet skall vara helt klart våren 2017. Projektet ger oss en stabil grund att stå på under de kommande 2 åren.