Studentlägenheter Kolgården

Då var bygget påbörjat….

079 078