Studentlägenheter

Grattis Gotland !

Nu kommer Nybergs Entreprenad AB i samarbete med Johan Gate och hans bolag Visby Lagern 12 bygga 60 st studentlägenheter. Lägenheterna kommer att ligga mellan Riksantikvariehuset och gamla A7 och skall stå klara 15/6 2015.