Byggstart S:ta Maria

S.ta Maria

Då var arbetet i gång gällande byggandet av 20 st lägenheter i Visby Innerstad åt Brf Norra Kyrkogatan 8