Grönyteskötsel åt GotlandsHem

Vi har fått tilldelningsbeslut på fortsatt yttre- och inre skötsel åt GotlandsHem på deras fastigheter på norra och södra Gotland i 4 år.