Kim åter i vardagen efter ideellt arbete åt Röda korset på Filippinerna