Villa Lundahl

Vi har fått förtroendet att bygga fam Lundahls fritidshus i Stora Hammars, Lärbro