VA i Lickershamn

Vi skall för Region Gotland utföra etapp 2 av VA-utbyggnaden i Lickershamn.