Drift och underhåll söder

Vi ska på uppdrag av Trafikverket från och med 1 maj 2013 sköta drift och underhåll av det statliga vägnätet på södra Gotland.